Follow us
linkedin-logo-png-1825.png

© 2018 CRALEY Group Limited. Registered in England 08475341

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon
 • White YouTube Icon

Aigües de Vic escull iSM per detecció de fuites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El client:

La companyia d'aigua Aigües de Vic proveeix els pobles de Vic, Gurb i l'àrea rural circumdant, a la regió d'Osona, a Catalunya, Espanya. És un lloc que inclou tant pobles com una gran àrea rural amb una població deslocalitzada, i amb moltes granges i indústries perifèriques.

El problema:

En comú amb moltes companyies d'aigua que han d'atendre grans àrees rurals, així com també regions urbanes, Aigües de Vic té un extens sistema troncal d'aigua, gran part del qual es troba en àrees perifèriques, i és difícil de manejar, particularment el tema de les fuites.

Al ser una empresa d'aigua innovadora i amb visió de futur, Aigües de Vic buscava un mitjà per monitoritzar les fuites en la seva extensa xarxa de canonades rurals per tal de minimitzar la pèrdua d'aigua, assegurar la sostenibilitat del subministrament a llarg termini i facilitar l'estratègia "fix before fail", podent reduir els costos operatius i minimitzar la interrupció de servei associat amb les principals rebentades.

Es van considerar solucions típiques de detecció de fuites, però cadascuna tenia els seus respectius desavantatges:

Sistemes de sensors fixos (col·locats en vàlvules, hidrants...)

 • La precisió és baixa a causa de les llargues distàncies entre els sensors.

 • La notificació d'esdeveniments pot ser molt variable a causa dels materials utilitzats en la construcció de les canonades.

 • Fluxos i canvis de pressió.

 • Múltiples fuites i connexions de servei en un segment causant falses alertes de fuites.

 • Necesitat de reemplaçament freqüent de la bateria.

 • Costos elevats per a múltiples sensors i la seva instal·lació.

Sistemes de sensors en trànsit (bola flotant i similars)

 • Només es poden detectar fuites un cop ja han passat.

 • No són detectors de fuites en temps real 24/7 365.

 • Només pot proporcionar una foto instantània de l'esdeveniment a mesura que passa.

 • Les connexions de servei actives poden causar falses alertes.

 • Requereix d'un alt cost pel temps de consultoria.

 • Requereix d'un elevat cost en la instal·lació d'accessoris.

Així, Aigües de Vic va decidir trobar una solució a temps real i precisió en detecció de fuites, a més també buscaven maneres de millorar la seguretat dels seus actius i dipòsits d'aigua.

La solució:

Com a part del seu enfocament innovador, Aigües de Vic ja havia instal·lat el sistema Altantis Hydrotec de CRALEY Group, per oferir fibra òptica a totes les parts rurals de la seva xarxa de canonades. El desplegament de fibra òptica és una part clau de la seva millora en la connectivitat interna i es mou cap al SMART Water Networks, per proporcionar comunicacions d'alta velocitat per telemetria i control, així com la seguretat en remot dels actius amb un sistema CCTV. A més, s'ha convertit en la pedra angular en la seva agenda de responsabilitat social, i la xarxa principal també s'utilitza per oferir FTTH (fibra a la llar) de pròxima generació en tota una àrea que anteriorment no tenia accés a Internet, amb llars i empreses rurals. Ara es poden obtenir fins 1Gbs de connexió a internet.

Aquest desplegament de fibra òptica a la xarxa troncal d'aigua actualment abasta uns 15km i al voltant de 90km de fibra lliurada com a distribució i connectivitat a l'usuari final. A més, continua creixent, amb 15km més de fibra troncal per a la seva instal·lació a la fi de 2018, agregant connexions FTTH a l'usuari final cada mes.

El personal d'enginyeria d'Aigües de Vic va contactar amb CRALEY Group per implementar el sistema iSM a través de la ruta principal d'aigua, utilitzant el sistema de fibra òptica instal·lat prèviament com a cable sensor.

La tecnologia iSM utilitza una sola fibra del feix de fibres instal·lat com un cable de detecció, i implementant-se dins de la canonada d'aigua, el qual proporciona un acoblament acústic òptim del so oferint una sensibilitat inigualable. iSM és totalment passiu i requereix només del sistema analitzador en un extrem, sense necessitat de cap altre equip al llarg de la canonada.

iSM pot detectar vibracions en un recorregut dins de la canonada de fins a 40km, i el sistema tracta el cable sensor com a més de 12.000 sensors individuals, de manera que la precisió de la ubicació pot ser inferior a 3 metres. El més important és que els monitors del sistema 24/7 365 i les alertes es generen als pocs segons d'un esdeveniment i la seva ubicació geogràfica exacta (latitud i longitud).

A més de proporcionar alertes reals de fuites en temps real, el sistema també es pot utilitzar per analitzar i localitzar fuites preexistents (amb una "classificació de gravetat", per a determinar la rapidesa amb la que s'han d'emprendre les accions correctives) i identificar les ubicacions de les preses de servei. També permetrà trobar fàcilment les excavacions il·legals i el robatori d'aigua. Segons les circumstàncies, iSM pot detectar fuites tan petites com 0.5 litres/minut.

iSM també es pot fer servir per a la detecció de tercers i protecció dels actius, ja que la seguretat nacional s'està convertint en una preocupació cada vegada més gran. Això s'aconsegueix en empalmar el cable de detecció de la canonada d'aigua i després col·locar un cable de detecció a terra, al voltant de l'edifici o dipòsits, etc. i al llarg de les vies d'accés i les carreteres, perquè es pugui detectar i alertar el pas de persones i el trànsit de vehicles.

Exemple iSM generant una alerta en el mapa

“Aquesta nova tecnologia va ser una millora exponencial sobre totes les tecnologies existents que havíem considerat. Va resultar ser un simple afegit al nostre desplegament Atlantis Hydrotec, usant només una fibra de tot el manat del cable sensor, i en ser passiu, només necessitava equips en un extrem de l'execució, reduint significativament el cost i la complexitat.

Ens han impressionat tant la precisió dels resultats com la generació d'alertes en temps real. Ens ha permès mapejar fuites preexistents i implementar una estratègia efectiva "fix before fail", el que brindarà beneficis a llarg termini en reduir els nostres costos operatius i minimitzar la interrupció per al client en reparar importants rebentades. A més, ara estem en el procés d'utilitzar les dades del sistema iSM per identificar les intrusions i els robatoris d'aigua.

La detecció d'intrusió de tercers ens ha proporcionat una seguretat addicional, ajudant a protegir els nostres actius i dipòsits clau contra danys maliciosos i terrorisme.”                                                                                                                                                           Guillem Treserra, General Manager Aigües de Vic

 

 

 

 

 

Els resultats:

Aigües de Vic va instal·Lar iSM en la seva xarxa troncal d'aigua de 15km i els resultats els han semblat increïbles, ara s'està utilitzant per:

 • Detecció precisa de fuites en diferents mides de canonades, tant de plàstic com de metall.

 • Alertes en temps real de les notificacions, permetent prendre les mesures apropiades.

 • Auditar la seva xarxa existent per detectar fuites abans de la seva sortida i alhora detectar noves fuites, el que els permet proporcionar una veritable estratègia "fix before fail". 

 • Protegir els actius clau de l'empresa amb la detecció TPi (intrusió de tercers). Això inclou el cable sensor que envolta dos dipòsits crítics, ja que estan aïllats i són remots, per tant, són vulnerables a atacs malintencionats.

 • TPi és utilitzat per detectar els passos dels intrusos, moviments de vehicles a les vies d'accés, així com l'escalada i talls de tanques i l'activitat d'excavació propera.

 • Permetre la identificació de connexions de servei actives per evitar robatoris d'aigua i intrusions.

“Aquesta implementació va ser la primera al món, i ha demostrat l'enorme avantatge d'un veritable sistema de detecció de fuites en canonades amb alertes d'esdeveniments en temps real 24/7 365. Li ha donat a Aigües de Vic la capacitat d'administrar la seva xarxa d'una manera impensable anteriorment.

Creiem que les companyies d'aigua de tot el món obtindran beneficis significatius amb aquesta nova tecnologia, com a component clau de les seves estratègies "SMART Water Network". És un gran pas en la reducció de pèrdues d'aigua per fuites i dirigit a millorar la sostenibilitat del subministrament.

També representa una contribució a l'Agenda Verda en reduir el gran malbaratament d'energia i la generació innecessària de gasos d'efecte hivernacle associats amb les fuites de l'aigua. 

En un món on hi ha una preocupació creixent pel que fa al terrorisme i la vulnerabilitat dels recursos hídrics, els aspectes en detecció de tercers també formen una millora addicional en la seguretat nacional".

Andy Harris, CEO CRALEY Group

Resum dels beneficis:

iSM™ pot proporcionar una sèrie d'avantatges respecte les tecnologies actuals:

 • Utiliza un cable de detecció instal·lat de forma permanent dins de la canonada.

 • Ja que el cable de detecció està dins de la canonada, té una sensibilitat incomparable.

 • El sistema pot crear més de 12.000 sensors virtuals al llarg de l'execució.

 • La precisió de la ubicació de l'esdeveniment pot ser inferior a 3 metres.

 • Utilitzat per a una protecció de fins a 40km amb una sola instal·lació.

 • Opcionalment, es poden gestionar dos recorreguts de 40km (80km en total) des de una unitat central.

 • La unitat analitzadora es col·loca en un sol extrem de la canonada.

 • és totalment passiu, sense potència o equip actiu al llarg del seu recorregut.

 • És independent el material utilitzat en la tuberia o el seu tamany.

 • Diferència fàcilment entres connexions de serveis i fuites reals.

 • Pot identificar fuites preexistents, amb una classificació de gravetat per a la programació de reparacions.

 • Pot identificar totes les connexions de serveis actuals localitzant intrusions i robatoris d'aigua.

 • Proporciona alertes 24/7 365 en temps real per a la detecció de fuites.

 • Les alertes automàtiques es generen als pocs segons de produir-se una nova fuita/esdeveniments.

 • Depenent de les condicions, pot detectar fuites de fins a 0.5 litres/minut.

 • El perfil de resultats del sensor permet la identificació d'esdeveniments específics en qualsevol punt.

 • és un sistema integrat entre la detecció de fuites i la intrusió de tercers (TPi).

 • TPi pot incloure detecció de petjades, tràfic de vehicles, escalada/talls i excavacions de tanques (tant manuals com de màquines) i protegir edificis/carreteres, etc.

Les solucions integrades de CRALEY Group